Ústav merania Slovenskej akadémie vied

Výskum netradičných metód dimenzionálnej mikrometrológie a makrometrológie v strojárskom a elektrotechnickom priemysle.

Adresa:
Dúbravska cesta 9, 84104 Bratislava
Telefón:
02 5477 4033
Fax:
02 5477 5943
IČO:
00598411