Cirkevná základná škola s materskou školou Jána Krstiteľa, Nám. SNP 200/22, Partizánske

Cirkevná vzdelávacia inštitúcia.

Adresa:
Nám. SNP 200/22, 95801 Partizánske
Telefón:
0917 728 199
IČO:
53463315