Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania

Vzdelávacie centrum: školenia,kurzy, projekty.

Adresa:
Vajanského 17, 08001 Prešov
E-mail:
IČO:
50256963