ZA ĽUDÍ

Politická strana s centristickým zameraním.

Adresa:
Ružinovská 5889/42, 82103 Bratislava
IČO:
52581675