Spojená škola, Hálkova 54, Bratislava

Výchovnovzdelávacia inštitúcia. Špeciálna základná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím a škola pre deti s autizmom.

Adresa:
Hálkova 54, 83103 Bratislava
Telefón:
02 4446 0507
IČO:
51277981