Slovenský klub maltézskych psíkov

Združenie chovateľov plemena maltézsky psík.

Adresa:
Furmanská 9, 84103 Bratislava
IČO:
31814611