Jozić Dragana, Mgr.

Súdny tlmočník a prekladateľ z/do srbského jazyka.

Adresa:
V. Clementisa 22, 91701 Trnava
Telefón:
0910 610 963