Rieka - združenie na ochranu vodných tokov

Združenie pre ochranu a revitalizáciu riek.

Adresa:
Rieka 2307, 02201 Čadca
IČO:
42225671
Zaradenie v katalógu: