Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Odborné psychologické, špeciálno-pedagogické, reedukačné a psychoterapeutické služby pre deti a mládež.

Adresa:
Farbiarska 12, 06401 Stara Ľubovňa
Telefón:
0905 378 446
IČO:
51059657