A&AM PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY - PhDr. Emil Samol

Súdny a úradný tlmočník, prekladateľ do/z angličtiny, nemčiny a slovenčiny. Technické a právne preklady a tlmočenie.

Adresa:
Pekná 40/16, 01004 Žilina
Telefón:
0918 280 675
IČO:
30198950