W & W STAVBY s.r.o.

Výstavba rodinných a bytových domov, priemyselných čističiek odpadových vôd a stavebných častí veterných elektrární.

Adresa:
Kollárova 24, 30100 Plzeň, ČR
Telefón:
+420 377 221 116
Fax:
+420 377 221 116
IČO:
25240587