Súkromná spojená škola British International School Bratislava, J.Valašťana Dolinského 1, Bratislava

BISB, ktorá bola založená v roku 1997, vzdeláva študentov vo veku od 2 do 18 rokov.

Adresa:
Pekníkova 6, 84102 Bratislava
E-mail:
Telefón:
02 6930 7081
0905 773 632
IČO:
30795371