Štieber Pavol

Projekty prípojok NN a VN, bleskozvodov, trafostaníc, elektrických rozvodov a slaboprúdových inštalácií.

Adresa:
Floriánova 2, 08001 Prešov
Telefón:
0907 910 482
IČO:
34349391