Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím

Vytváranie možností pre mentálne postihnutých zapájať sa do rôznych športových aktivít.

Adresa:
SNP 90, 04011 Košice
Telefón:
0907 899 504
0907 953 701
IČO:
17326087