Čerstvé Ovocie, n.o.

Podpora umenia a kultúry nekomerčného charakteru prostredníctvom organizovania rôznych kultúrno-spoločenských podujatí.

Adresa:
Majerníkova 3008/16, 81102 Bratislava
IČO:
45734232