OPTAGLIO s.r.o.

Vývoj a výroba optických bezpečnostných prvkov a hologramov na ochranu bankoviek. Holografické bankové fólie.

Adresa:
Obora 20, 26723 Obora, ČR
Telefón:
+420 311 444 900
IČO:
48950076