RUML-CZ, a.s.

Likvidácia odpadov, ekologická likvidácia autovrakov, predaj náhradných dielov. Autobusová preprava.

Adresa:
Sezemice 725, 53304 Sezemice, ČR
Telefón:
+420 774 029 247
IČO:
26006201