QC Group, s.r.o.

Akreditovaná vzdelávacia inštitúcia pre manažment kvality. Implementácie systémových noriem, audity, poradenstvo.

Adresa:
Fáblovka 404, 53352 Pardubice, ČR
E-mail:
IČO:
48150380