DMS s. r. o.

Vnútroštátna a medzinárodná nákladná doprava. Transport jadrových a nadrozmerných nákladov.

Adresa:
Dukovany 269, 67550 Dukovany
E-mail:
Telefón:
+420 561 103 484
Fax:
+420 568 866 496
IČO:
49436392