Budovy pre budúcnosť

Občianske združenie založené za účelom navrhovania opatrení v oblasti bývania a obnovy budov.

Adresa:
Račianska 88/B, 83102 Bratislava
IČO:
42448018