VIP park.cz s.r.o.

Podpora výskumu, vývoja a inovačného podnikania. Tvorba stratégií, dátové a procesné modelovanie, financovanie výskumov.

Adresa:
Králova 1a, 61600 Brno, ČR
E-mail:
Telefón:
+420 603 281 381
IČO:
26224054