Karotáž a cementace, s.r.o.

Geofyzikálne merania a trhacie práce vo vodných a naftových vrtoch. Geologické práce. Preprava ADR - trieda 2 až 9.

Adresa:
Velkomoravská 2606/83, 69501 Hodonín, ČR
E-mail:
Telefón:
+420 518 355 930
Fax:
+420 518 353 071
IČO:
49974475