EP Cargo a.s.

Vnútroštátna a medzinárodná železničná preprava uhlia, vápenca, vápna a vápenného hydrátu. Špedícia a logistika.

Adresa:
Českobratrská 46, 70200 Ostrava, ČR
E-mail:
Telefón:
+420 602 288 814
IČO:
24721166