Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, A. Kmeťa 6, Zlaté Moravce

Psychologická, špeciálno-pedagogická, diagnostická, výchovná, poradenská a preventívna starostlivosť deťom.

Adresa:
A.Kmeťa 6, 95301 Zlaté Moravce
Telefón:
037 6421 203
IČO:
42121418