INFRA, s.r.o.

Organizácia kurzov pre učiteľov, publikačná činnosť, vydávanie učebníc, výukových CD.

Adresa:
Tyršova 241, 67522 Stařeč, ČR
Telefón:
+420 568 851 733
IČO:
26919541