Agrárna komora Slovenska

Ochrana spoločných záujmov členov podnikajúcich v oblasti poľnohospodárstva a samostatne hospodáriacich roľníkov.

Adresa:
Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
E-mail:
Telefón:
031 5521 342
IČO:
42165083