Slivková Viera, Mgr.

Prekladateľské služby z/do anglického jazyka - úradné preklady, legislatívne a právne texty, odborné texty.

Adresa:
Švermova 14, 97701 Brezno
Telefón:
0902 139 199
IČO:
44709935