Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Vyučovanie v odboroch mechanik elektrotechnik, mechanik počítačových sietí, obrábač kovov a strojárska výroba.

Adresa:
Kračanská 1240/36, 92901 Dunajská Streda
Telefón:
031 5522 905
Fax:
031 5522 905
IČO:
00891649