Folklórna skupina Kýčera, n.o. Čierny Balog

Prezentácia miestnych ľudových zvykov a tradícií. Zvykoslovné pásma a tance.

Adresa:
Závodie 2/2, 97652 Čierny Balog
Telefón:
0905 157 348
IČO:
45023239