Kľúč n.o.

Ochrana ľudských práv a slobôd. Podpora regionálneho rozvoja. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela.

Adresa:
Limbašská cesta 4, 90203 Pezinok
Telefón:
0907 999 220
IČO:
36077658