Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Štúdium v odboroch hotelová akadémia, čašník, servírka, kuchár, kaderník, vlasová kozmetika a spoločné stravovanie.

Adresa:
Školská 5, 97590 Banská Bystrica
Telefón:
048 4700 441
Fax:
048 4230 559
IČO:
00158496

Kontaktný formulár