Familia Vitae, o.z.

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine.

Adresa:
Nám. Mládeže 41/8, 93201 Veľký Meder
IČO:
42289688