Združenie spotrebiteľov poistných produktov

Spotrebiteľské občianske združenie. Snaha o efektívnu vymožiteľnosť práv voči komerčným poisťovniam.

Adresa:
Sabinovská 11, 82103 Bratislava
E-mail:
IČO:
42271282