Zmeňme to, n.o.

Obhajoba občianskych práv, práv rodičov a detí.

Adresa:
Dubina 1488, 95135 Veľké Zálužie
IČO:
45742847