Sopková Alica

Reštaurovanie, maliarske, štukatérske, kamenárske, pozlacovačské práce a mozaiky.

Adresa:
Komunardů 14, 17000 Praha
IČO:
02351633