Slovenský Rád rytierov destilátov

Oboznamovanie verejnosti s kvalitnými destilátmi vyrábanými v SR v pestovateľských páleniciach a liehovaroch.

Adresa:
Akademická 4, 94901 Nitra
E-mail:
IČO:
42207274