PRVÉ TALIANSKE CENTRUM PRE DETI "KVETINKY" - IL PRIMO CENTRO ITALIANO D´INFANZIA "FIORELLINI"

Prvá talianska škôlka na Slovensku s komunikáciou v talianskom jazyku a s rozšírenou výučbou anglického jazyka.

Adresa:
Cádrová 23, 83101 Bratislava
Telefón:
0944 606 811
0911 237 873
IČO:
42363934