Ľudová akadémia

Vzdelávacia činnosť. Jazykové vzdelávanie, kvalifikačné a rekvalifikačné kurzy.

Adresa:
J. Matušku 10/37, 05205 Spišská Nová Ves
Telefón:
0903 475 989
0918 689 220
IČO:
31961975