BEIS - PhDr. Beata Sládečková

Tlmočenie, preklady z a do francúzštiny. Tlmočenie konzekutívne, simultánne, sprievodné. Odborné preklady z firemnej a technickej oblasti. Sprevádzanie klientov. Krátkodobá pomoc seniorom formou asistenčných služieb.

Adresa:
Nám. M. Benku 10, 81107 Bratislava
Telefón:
0905 277 513
IČO:
33769311