Školská kuchyňa a školská jedáleň

Školská jedáleň. Zabezpečenie stravovania pre žiakov.

Adresa:
Bernolákova 16, 04011 Košice
Telefón:
055 6422 495
IČO:
35542772