Školská kuchyňa a školská jedáleň

Prevádzkovanie školskej jedálne.

Adresa:
Kežmarská 28, 04011 Košice
Telefón:
055 6423 492
IČO:
35542756