Centrum urbánnej bezpečnosti

Združenie zamerané na zlepšenie urbánnej bezpečnosti v meste Trenčín.

Adresa:
Zbezianska 289/3, 91442 Horné Srnie
IČO:
42276926