V Sport HK s.r.o.

Výroba vybavenia telocviční, školských ihrísk, športových hál. Doskočiská, dopadové plochy, tatami, náradie na preskok.

Adresa:
Nový Přím 15, 50315 Dolní Přím, ČR
Telefón:
+420 603 168 373
+420 608 252 157
IČO:
27497895

Kontaktný formulár