Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o.

Nakladateľstvo a predaj právnickej literatúry - komentované zákony, právne inštitúty, príručky, učebnice.

Adresa:
Tolstého 7, 81106 Bratislava
E-mail:
Telefón:
0911 453 782
IČO:
46380434