Športovo-strelecký klub .357, o.z.

Združenie zaoberajúce sa športovou streľbou, výchovou mladých talentov a organizovním podujatí streleckého charakteru.

Adresa:
Štefanov 231, 90645 Štefanov
Telefón:
0915 149 577
0903 012 223
0907 782 964
IČO:
42293448
Zaradenie v katalógu:

Kontaktný formulár