Finančné riaditeľstvo SR, Colný úrad Michalovce - colný hraničný široký rozchod Veľké Kapušany

Výkon dohľadu nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Adresa:
Maťovce ŽSR - široký rozchod, 07901 Veľké Kapušany
Telefón:
056 6383 834
Fax:
056 6383 834