Finančné riaditeľstvo SR, Colný úrad Michalovce - hraničný priechod Vyšné Nemecké

Výkon dohľadu nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Adresa:
Hraničný priechod Vyšné Nemecké, 07251 Krčava
Telefón:
056 6511 402
Fax:
056 6599 525
Zaradenie v katalógu: