Finančné riaditeľstvo SR, Colný úrad Michalovce - hraničný priechod Veľké Slemence

Výkon dohľadu nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Adresa:
Hraničný priechod Veľké Slemence, 07677 Ruská
Telefón:
056 6285 081
Fax:
056 6285 080