Finančné riaditeľstvo SR, Colný úrad Spišská Nová Ves

Výkon dohľadu nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Adresa:
Odborárov 10, 05201 Spišská Nová Ves
Telefón:
055 6112 264
Fax:
053 4468 273
Zaradenie v katalógu: