Finančné riaditeľstvo SR, Colný úrad Prešov - hraničný priechod Ubľa

Výkon dohľadu nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Adresa:
Hraničný priechod Ubľa, 06773 Ubľa
Telefón:
057 7673 210
Fax:
057 7673 267
Zaradenie v katalógu: